Kak yra HR Verslo Partnerystės modelis?

Žmogiškųjų Išteklių skyrius pagal HR Verslo Partnerio modelį dalyvauja strateginiame planavime, kad padėtu verslui pasiekti esamus ir būsimus strateginius tikslus.
Užuot sutelke dėmesį tik į personalo pareigas, tokias kaip išmokos, darbo užmokestis ir santykiai su darbuotojais, HR Verslo Partneris siekia suteikti organizacijai pridėtinę vertę prižiūrėdami būsimų ir esamų darbuotojų įdarbinimą, ugdymą, motyvaciją ir paaukštinimą.

HR Verslo Partneriai yra žmogiškųjų išteklių specialistai, kurie padeda suderinti organizacijos „HR strategiją“ su savo „verslo strategija“. Jie padeda top lyderiams sukūrti, plėtoti ir įgyvendinti žmogiškųjų išteklių strategiją, kuri palaiko organizacijos strateginį augimą, jos veiklą ir ateities tikslus.

Privalumai:

hr.jpeg

Verslo partnerio modelis sumažina vadovų spaudimą ir atsakomybę tobulinti darbuotojų darbo įgūdžius, siekiant efektyvumo ir produktyvumo, taip pat nustatant potencialą organizacijoje. Visa atsakomybė už ankščiau peržvelgtus darbus yra HR Verslo Partnerio atsakomybė.

Programos tikslai ir rezultatai

Padės išugdyti ir pademonstruoti pagrindines kompetencijas, reikalingas
efektyviam HR Verslo Partnerio darbui.

Apibūdins visas šiuolaikinio HR vaidmenis.

Ši ugdymo programa padengs visus žmogiškųjų išteklių verslo partnerio vaidmens ir atsakomybės aspektus ir užtikrins, kad jūs visiškai suprantate šio svarbaus vaidmens apimtį

Naudodama daugybę praktinių užduočių, ši programa skatina dalyvį palyginti savo dabartines procedūras su ekspertų patarimais ir sąžiningai įvertinti, kur galima pagerinti jų verslą.

Programa Padengia

Bakstelkime į HRVP Akseleratoriaus programą

Kaip Identofikuoti ir Ugdyti Talentus

Talentų pritraukimo ir įdarbinimo efektyvus algoritmas

HR Verslo Partnerio vaidmuo stratreginiame planavime

Orientacija ir Adaptacija

Kokybė ar "Kiekybė"

Modernus

Veiklos Valdymas

HR Tech

Kaip padidinti Motyvaciją, Įsitraukimą ir "Pakrauti" darbuotojus

Duomenimis pagrįsti HR valdymo sprendimai: HR KPI ir Rodikliai

1

Bakstelkime į HRVP Akseleratoriaus programą

 • Kas yra HR Verslo Partneris?

 • Kokius įgūdžius turi turėti HRVP?

 • HR Verslo Partnerio funkcijos

 • HRVP pareigos ir atsakomybė

 • Kaip tapti HR Verslo Partneriu?

2

HR Verslo Partnerio vaidmuo strateginiame planavime

 • HRVP vaidmuo strateginio planavimo procese

 • Organizacijos strategija. Strategijų tipai. HR strategija.

 • Strateginio planavimo ir valdymo procesas

 • Strateginės plėtros analizės metodai

 • Strateginio tikslo nustatymo procesas.

2

3

Kaip Identofikuoti ir Ugdyti Talentus

 • Požiūris į talentų ugdymą XXI amžiuje

 • Kas įkvepia suaugusius mokytis?
  Kas atbaido suaugusius nuo mokymosi?

 • Suaugusiųjų mokymosi stiliai

 • "ADDIE" modelis
  Mišrus (hibridinis) mokymosi stilius

 • Žinių spragos analizė ir mokymo poreikių nustatymas organizacijoje

4

Talentų pritraukimo ir įdarbinimo efektyvus algoritmas

 • Darbdavio įvaizdžio gerinimas

 • Pritraukimo ir įdarbinimo procesas

 • Darbo analizė ir dokumentacija

 • Pareigybių aprašymo ir specifikacijų susikūrimas

 • Socialiniai tinklai ("Facebook“, "LinkedIn“) atrankos proceso naudojimas ieškant darbo Darbo pokalbių procesas

 • Darbo pokalbių tipai

 • Darbo pokalbių klausimynai Metodai taikomi darbo pokalbiams

5

Kokybė ar "Kiekybė"Modernus Veiklos Valdymas

 • Kas yra veiklos valdymas?

 • Ką veiklos valdymas suteikia organizacijoms ir darbuotojams?

 • Veiklos vertinimo tikslai

 • Veiklos vertinimo standartai

 • Veiklos vertinimo metodai

 • Galimos veiklos vertinimo klaidos

 • Vertinimo pusmetiniai ir metiniai susitikimai

6

Kaip padidinti Motyvaciją, Įsitraukimą ir "Pakrauti" darbuotojus

 • Kas yra motyvacija ir kokie yra privalumai organizacijai?

 • Motyvacijos teorijos

 • Piniginė ir nepiniginė motyvacijos sistema

 • Pagrindiniai elementai, į kuriuos reikia atsižvelgti kuriant atlygio sistemą 3 požiūriai į atlygį

 • Gradacijos struktūra

 • Skirtumas tarp darbuotojų pasitenkinimo ir įsitraukimo

 • Ryšys tarp darbuotojų įsitraukimo ir gerovės

 • Darbuotojų įsitraukimo skatintojai

 • Veiksmai griaunantys darbuotojų įsitraukimą

 • Apklausos naudojamos įvertinti įsitraukimą

 • Apklausos klausimai pagal "Gallup Q12" indekso standartą

7

HR Tech

 • HR skaitmeninimo tendencijos

 • Tech įrankiai pagrindinėms HR funkcijoms

 • Virtualus HR lyderis

8

Orientacija ir Adaptacija

 • Kodėl svarbu turėti tvirtą orientacijos ir adaptacijos programą?

 • HRVP atsakomybė

 • Tiesioginio vadovo pareigos darbuotojui per pirmąją darbo dieną ir per pirmus 3 mėnesius

 • Nuotolinė orientacija ir adaptacija

 • Darbuotojų adaptacijos ir išlaikymo santykis

9

Duomenimis pagrįsti HR valdymo sprendimai: HR KPI ir Rodikliai

 • Kuo skiriasi KPI ir Rodikliai?

 • Subalansuotas metodas nustatyti strateginius KPI

 • HR Rodikliai strateginiams tikslams nustatyti

 • Pagrindiniai HR rodikliai ir jų pavyzdžiai su skaičiavimo metodais

Kontaktas

 • YouTube
 • LinkedIn
 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
laura-hamidova-1.jpeg